Instalacións eléctricas

Residencial, terciario e industrial

Instalación e tramitación de subvencións para fotovoltaica
e puntos de recarga de vehículos eléctricos

>> Fotovoltaicas autoconsumo conectadas a rede, con o sen baterías, illadas.
> Baterías de Litio alto e baixo voltaxe

>> Recarga vehículo eléctrico (normativa ITC BT 52)
> Particulares, comunidades, electrolineiras

>> Smart Home - fogar intelixente e conectado - IOT - Domótica

>> IOT industrial e empresarial – IIOT, EIOT – Inmótica

>> Control de reactiva – para a Industria e o sector terciario

>> Aforro enerxético – iluminación

>> Instalacións eléctricas ecolóxicas e biocompatibles, para a bioconstrución.

>> Porteiros e vídeo porteiros conectados, wifi- Smartphone.

>> Redes informáticas: UTP , fibra óptica...

>> Cámaras de seguridade conectadas e controladas Smartphone.

>> Antenas TV.

Avarias, reparacións e ampliacións
Tramitación de certificación “CIE” e Proxectos
Instaladora de Baixa tensión Categoría especialista

Traballamos provincias A Coruña e Pontevedra